Система М. Монтессорі в корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку (бакалаврат) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Система М.Монтессорі в корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку» є ознайомлення здобувачів освіти з ключовими положеннями та особливостями педагогічної технології М.Монтессорі, методикою використання педагогічної системи в корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку. Завдання навчальної дисципліни: - формування у здобувачів вищої освіти професійно-педагогічних знань з навчальної дисципліни; - забезпечення розуміння особливостей педагогічної технології М.Монтессорі в умовах сучасної української дошкільної освіти, зокрема у роботі з дітьми з ООП; - набуття практичних навичок застосування ідей педагогіки М.Монтессорі в освітньому процесі ЗДО в корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку; - сприяння виконанню здобувачами вищої освіти пошукової діяльності, розвитку їхнього творчого потенціалу та формування професійного педагогічного світогляду.
Опис
Ключові слова
педагогічна система М. Монтессорі, монтессорі-педагог, гуманізм, дошкільна освіта, сенситивний період, презентація, навички практичного життя, нормалізація, монтессорі-терапія, корекційна робота
Бібліографічний опис
Григор’єва Н. А. Система М. Монтессорі в корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку : силабус освітнього компонента на 2023-2024 навчальний рік (бакалаврат). - Запоріжжя : БДПУ, 2024. -12 с. Запоріжжя : БДПУ, 2024.