Методика навчання іноземної мови в ПШ з практикумом : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік ОПП "Початкова освіта. Англійська мова; Початкова освіта. Інформатика; Початкова освіта. Практична психологія"

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: підготовка професійно компетентного педагога, здатного здійснювати освітню діяльність в умовах Нової української школи та формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів, зокрема її складової, яка забезпечує готовність до реалізації мовно-літературної освітньої галузі (іншомовна освіта) в початковій школі та закладах загальної середньої освіти.
Опис
Ключові слова
іншомовна комунікативна компетентність, мовна компетенція, фонетичний мінімум, активний та пасивний граматичний мінімум, активний лексичний запас, пасивний і потенціальний словниковий запас, мовленнєва діяльність, аудіювання, говоріння, читання, письмо
Бібліографічний опис