Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності на основі компетентнісного підхіду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя : ТДАТУ
Анотація
Визначено сутнісні ознаки запровадження компетентнісного підходу та схарактеризовано дії його використання в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності.
Опис
The essential features of the introduction of the competence approach are determined and the actions of its use in the process of training future engineers-teachers of the food industry for creative professional activity are characterized.
Ключові слова
готовність, інженер-педагог, readiness, engineer-teacher, компетентнісний підхід, творча професійна діяльність, харчова галузь, competence approach, creative professional activity, food industry
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності на основі компетентнісного підхіду / О. Ю. Курило // Розвиток сучасної науки та освіти : реалії, проблеми якості, інновації : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (30 вересня 2022 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ТДАТУ, 2022. – С. 498–501.