Морфологічна антонімія та її стилістичні особливості в українській поезії ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Досліджуючи антоніми в українській поезії ХХ ст., можна помітити, що найчастіше вони представлені іменниковими та дієслівними антонімічними парами, рідше – прикметниковими та прислівниковими, а також числівниковими, займенниковими та прийменниковими.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чешко А. В. Морфологічна антонімія та її стилістичні особливості в українській поезії ХХ століття / А. В. Чешко // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21–22 жовтня 2020 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 109–112.