Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Видавництво Іванченка І. С.
Анотація
Посібник містить навчально-методичні матеріали з питань професійної комунікації, висвітлює методику формування професійно-комунікативної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти, методичні настанови із її самоактуалізації. Посібник адресований здобувачам вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта».
Опис
The manual contains educational and methodological materials on professional communication, highlights the methodology for the formation of professional and communicative culture of a future preschool education specialist, methodological guidelines for its self-actualization. The manual is addressed to applicants for higher education in the specialty "Preschool Education".
Ключові слова
Культура, професійна культура, професійне спілкування, емпатійне спілкування, ненасильницьке спілкування, самоактуалізація професійно-комунікативної культури
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти : навчальний посібник / Л. В. Мороз-Рекотова. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2020. – 208 с.