Навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 55
 • Документ
  Історія української літератури (1910–1930-і роки)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2017) Харлан, Ольга Дмитрівна
  У навчальному посібнику пропонується курс «Історії української літератури (1910–1930-і роки)» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література». Посібник призначено для філологів (студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів).
 • Документ
  Геронтопсихологія : навчальний посібник для студентів спеціальності 053 Психологія
  (Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2017) Горецька, Олена Віталіївна
  Навчальний посібник вміщує основний матеріал для опанування курсу «Геронтопсихологія» і включає матеріали лекційних і практичних занять, завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями щодо їх опрацювання, тестові завдання за темами, питання для самоконтролю, список літератури. У навчальному посібнику «Геронтопсихологія» висвітлюються актуальні проблеми психології людини похилого віку. Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі наук; визначено психофізіологічні особливості людей похилого віку; розглянуто соціально-психологічні проблеми осіб літнього віку, зміст та методи соціально-психологічної роботи з цією віковою категорією. Навчальний посібник орієнтовано на студентів, які навчаються за спеціальністю 053 Психологія.
 • Документ
  Психологія сім’ї
  (Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015) Горецька, Олена Віталіївна; Сердюк, Наталія Іванівна
  Навчальний посібник вміщує основний матеріал до опанування курсу «Психологія сім’ї» і включає п’ять тем з методичними рекомендаціями щодо їх опрацювання, зміст лекційних і практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної творчої роботи, питання до самоконтролю, список літератури. Пропонується добірка діагностичних методик вивчення психологічних особливостей сучасної сім’ї. Навчальний посібник орієнтовано на студентів педагогічних закладів, насамперед тих, які навчаються за спеціальністю «Практична психологія», «Початкова освіта».
 • Документ
  Психологія життєвих криз особистості (курс лекцій)
  (Бердянськ : БДПУ, 2021) Черезова, Ірина Олександрівна
  У навчальному посібнику визначаються сутність, особливості, стадії, типологія та класифікація життєвих криз особистості, виокремлюється типологія ставлень людини до кризової ситуації, розкриваються причини життєвих криз та способи виходу з них. Акцент ставиться на особливостях переживання людиною життєвих криз, викликаних основними причинами, а саме, вік, втрата та травма. Розкриваються питання психологічного здоров’я педагога в контексті його професійно-педагогічної діяльності. Навчальний посібник складається з курсу лекцій з навчальної дисципліни «Психологія життєвих криз особистості», питань для самоперевірки та самоконтролю, рекомендованих джерел інформації. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Документ
  Технологія корекційно-розвивальної роботи з підлітками
  (Бердянськ : БДПУ, 2015) Малихіна, Тетяна; Сердюк, Наталія Іванівна
  У навчальному посібнику викладені основні питання організації корекційно-розвивальної роботи з підлітками, розкриваються її особливості, закономірності і принципи. Висвітлені психологічні особливості емоційно-морального розвитку підлітків та основні напрями роботи з ними. Окремо в посібнику розглядаються форми, засоби, методи і прийоми корекційно-розвивальної роботи з підлітками. Посібник містить корекційно-розвивальні програми, спрямовані на розвиток міжособистісно-соціальної та моральної сфер підлітка. Видання адресоване науковцям, магістрантам, аспірантам, студентам педагогічних ВНЗ, психологам.