Навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 36
 • Документ
  Фізика : навчальний посібник Ч. 2
  (Національний авіаційний університет «НАУ-друк», 2009) Кузнєцова Олена Яківна; Муранова Наталя Петрівна
  Автори навчального посібника мали на меті допомогти учням систематизувати здобуті знання з фізики, підготувати їх до незалежного тестування та адаптувати до вимог навчання за кредитно-модульною системою. Зміст посібника відповідає робочій навчальній програмі з фізики Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету та програмі загальноосвітнього навчального закладу. Для абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів, студентів, учителів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл.
 • Документ
  Фізика : навчальний посібник Ч. 1
  (Національний авіаційний університет «НАУ-друк», 2009) Кузнєцова Олена Яківна; Муранова Наталя Петрівна
  Автори навчального посібника мали на меті допомогти учням систематизувати здобуті знання з фізики, підготувати їх до незалежного тестування та адаптувати до вимог навчання за кредитно-модульною системою. Зміст посібника відповідає робочій навчальній програмі з фізики Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету та програмі загальноосвітнього навчального закладу. Для абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів, студентів, учителів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл.
 • Документ
  English for Students Majoring in History
  (2019) Школа І. В.; Прядко Ю. П.
  Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищої освіти спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (історія). Метою видання є формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на рівні володіння мовою В2, який є стандартом для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та забезпечення розвитку, удосконалення умінь і навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах. Посібник підготовлено з урахуванням інноваційних технологій навчання іноземних мов, що сприяє розвитку пізнавальної та творчої активності студентів, містить цікавий виклад інформації, ефективну систему вправ, спрямованих на використання різноманітних способів інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках теорії та ситуативного контексту відповідно до академічної та професійної сфер студента.
 • Документ
  Освітнє право у схемах та таблицях
  (Київ : Центр учбової літератури, 2020) Мирошниченко Володимир; Мирошниченко Юлія; Фролов Юрій
  Навчальний посібник «Освітнє право» розкриває у доступній схематичній формі основні питання освітнього права. Він охоплює загальні положення освітнього права, джерела освітнього права, освітні правовідносини, правові засади державної політики України у сфері освіти, управління освітою, міжнародно-правові стандарти у сфері освіти, систему та стан освіти в Україні та світі. Посібник має на меті закласти основи освітньо-правових аспектів підготовки майбутніх педагогів, юристів, управлінців через формування у здобувачів освіти системи компетентностей щодо змісту правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти. Він також буде корисним для науково-педагогічних працівників, педагогів та всіх учасників освітніх правовідносин, усіх хто має потребу у набутті широкого кола знань про освітнє право.
 • Документ
  Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначеннях
  (Київ : Центр учбової літератури, 2020) Мирошниченко Володимир
  У навчальному посібнику «Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначеннях» у доступній формі розкриваються питання загальних положень, джерел, принципів, суб’єктів та об’єктів міжнародного торгового права, права Світової організації торгівлі та інших міжнародних торгових організацій, а також правового регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом. Навчальне видання підготовлене на основі міжнародних договорів з питань публічно-правових та приватно-правових торговельних відносин, вітчизняного національного законодавства, нормативно-правових актів і судової практики деяких іноземних держав. Для здобувачів освіти юридичних факультетів, що вивчають міжнародне торгове право; для викладачів, що спеціалізуються на викладанні міжнародного права та міжнародної економіки; для юристів-практиків та всіх хто цікавиться проблемами міжнародного торгового права.