Геронтопсихологія : навчальний посібник для студентів спеціальності 053 Психологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : Видавництво Іванченка І. С.
Анотація
Навчальний посібник вміщує основний матеріал для опанування курсу «Геронтопсихологія» і включає матеріали лекційних і практичних занять, завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями щодо їх опрацювання, тестові завдання за темами, питання для самоконтролю, список літератури. У навчальному посібнику «Геронтопсихологія» висвітлюються актуальні проблеми психології людини похилого віку. Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі наук; визначено психофізіологічні особливості людей похилого віку; розглянуто соціально-психологічні проблеми осіб літнього віку, зміст та методи соціально-психологічної роботи з цією віковою категорією. Навчальний посібник орієнтовано на студентів, які навчаються за спеціальністю 053 Психологія.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Геронтопсихологія : навчальний посібник для студентів спеціальності 053 Психологія / Олена Горецька. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 210 с.