Історія психології : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: є формування у здобувачів вищої освіти особливого історичного стилю мислення, який дозволяє бачити будь-яке явище в його реальній динаміці, в історичному контексті, у зв’язку з іншими явищами; розкривати логіко-наукові, соціокультурні й особистісні детермінанти, що лежать в основі розвитку наукового психологічного знання; здійснювати психологічний прогноз. Розкриття загальних закономірностей, етапів формування предмета психологічної науки, динаміки розвитку психологічних концепцій в історичному і культурному контекстах. Предмет вивчення історії психології: закономірності формування і розвитку поглядів на психіку на основі аналізу різних підходів до розуміння її природи, функцій і розвитку.
Опис
Ключові слова
історія психології, становлення та розвиток психології як науки
Бібліографічний опис