Організація рекреаційних заходів у пришкільному таборі з денним перебуванням дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті аналізується сучасна система відпочинку та оздоровлення школярів у країні, її відповідність Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Подано характеристику різних типів оздоровчих таборів, наведено статистичні дані, які свідчать про скорочення кількості державних установ оздоровлення стаціонарного типу і, в той же час, збільшення пришкільних таборів з денним перебуванням дітей. Визначено, що нині пришкільний табір з денним перебуванням дітей є з огляду на економічні складові найбільш оптимальною формою організації оздоровчо-дозвіллєвої діяльності школярів у канікулярний час. На основі аналізу теоретичної літератури та практики роботи вітчизняних і закордонних оздоровчих таборів різного типу виділені протиріччя між запитом сучасних дітей щодо організації їх відпочинку та тими формами роботи, які переважають. У практичній частині статті висвітлено досвід роботи пришкільного табору відпочинку та оздоровлення дітей, а саме: схарактеризовано напрямки роботи табору (пізнавально-інтелектуальний, творчий, фізкультурно-оздоровчий, розважальний), проєктування його діяльності, структурування рекреаційного простору (мікролокальний, макролокальний, мезолокальний); наведено прийоми залучення дітей до визначення змісту щотижневої роботи; окреслено шляхи забезпечення психологічного комфорту вихованців; визначено заходи, спрямовані на згуртування колективу та оздоровлення дітей; доведено можливість перебування в пришкільному таборі дітей з особливими освітніми потребами як додаткової умови для їх подальшої соціалізації. Зроблено висновок про необхідність поєднання багаторічного досвіду роботи таборів такого типу з новими формами роботи, які враховують сучасні соціальні та культурні реалії, орієнтовані на запити школярів, їх особистісні характеристики та психофізичний стан.
Опис
Ключові слова
Оздоровлення та відпочинок школярів, пришкільний табір з денним перебуванням, рекреаційні заходи, рекреаційний простір, проєктування діяльності пришкільного табору
Бібліографічний опис
Кот Н. Організація рекреаційних заходів у пришкільному таборі з денним перебуванням дітей / Надія Кот, Дарина Литвиченко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 184–194.
Зібрання