Методика формування узагальнених уявлень школярів про фундаментальні фізичні принципи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
На основі аналізу літературних джерел у контексті проблеми дослідження розглянуто методичні особливості формування систематизованих та узагальнених знань учнів про роль і зміст фундаментальних фізичних принципів у шкільному курсі фізики. Відповідно цього висвітлено навчальний матеріал, який можна використовувати на уроках повторення й узагальнення знань учнів з фізики. Визначено, що знайомство учнів з фундаментальним фізичним принципом відносності сприятиме кращому усвідомленню учнів із фізичної сутністю загальних механічних законів руху і взаємодії тіл у різних системах відліку, розширенням і поглибленням звичайних класичних уявлень про базові поняття фізичної науки (маси та енергії), усвідомленням зв’язку між матерією та єдиним чотири вимірним простором-часом, що є ключовим у сучасній фізичній науці та стосується абсолютно всіх явищ природи.
Опис
Ключові слова
шкільний курс фізики, предметна компетентність учнів з фізики, фундаментальні фізичні принципи, систематизація та узагальнення знань учнів
Бібліографічний опис
Флішко І. Методика формування узагальнених уявлень школярів про фундаментальні фізичні принципи : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра: спец. 014 Середня освіта (Фізика) / наук. кер. О. Школа. – БДПУ, 2023. – 60 с.