Факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 37
 • Документ
  Методика використання у старшій школі інтерактивних опорних конспектів з механіки в умовах дистанційного навчання
  (БДПУ, 2022) Сенів, Марина
  Кваліфікаційна робота присвячена висвітленню сутності та методичних особливостей і створення і застосування опорних конспектів у дистанційному навчанні фізики в сучасній загальноосвітній школі. Авторкою запропоновано алгоритм розробки опорного конспекту з теми "Другий закон Ньютона" за допомогою графічного пакету Adobe Photoshop та онлайн-платформи для створення презентацій Canva. Розроблено методичні рекомендації створення і застосування опорних конспектів в процесі викладання тем розділу «Механіка».
 • Документ
  Методика навчання хвильової оптики з використанням сучасних інформаційних технологій
  (БДПУ, 2022) Кулак, Марина
  Кваліфікаційна робота присвячена тeopeтичному обґрунтованню та poзpoбці мeтoдичних шляхів фopмувaння пpeдмeтнoї компетентності учнів з основ хвильової оптики з викopистaнням сучaсних інфopмaційних тeхнoлoгій, щo спpиятимe підвищeнню пізнавального інтepeсу, якості освітнього процeсу тa всебічному розвитку особистості школярів. Авторкою рoзpoблено комплекс навчально-мeтoдичних мaтepiaлiв дo уроків фізики pізнoгo типу з хвильової оптики з використанням сучасних інформаційних тeхнoлoгiй.
 • Документ
  Методика формування і розвитку пізнавального інтересу старшокласників у навчанні фізики
  (БДПУ, 2022) Пашковський, Олександр
  Кваліфікаційна робота присвячена теоретичному аналізу пізнавальної активності школярів та розробці навчально-методичних матеріалів до уроків фізики, зорієнтованих на формування і розвиток пізнавального інтересу старшокласників, підвищення рівня та якості їх предметної підготовки. у роботі висвітлено методичні особливості застосування у навчанні фізики принципу історизму як засобу обґрунтування нових знань та підтримки пізнавального інтересу учнів.
 • Документ
  Системно-діяльнісний підхід до організації самостійної роботи учнів у навчанні фізики
  (БДПУ, 2022) Захарченко, Олена
  Кваліфікаційна робота присвячена розв’язанню складної і багатогранної проблеми підвищення якості організації самостійної роботи учнів у навчанні фізики. Авторкою проаналізовано теоретико-методичні основи проблеми дослідження та висвітлено методичні особливості організації самостійної роботи учнів на уроках фізики різного типу.
 • Документ
  Синтез періодичних оксидних нанокристалітів по типу «паркет» на поверхні монокристалічного InP
  (БДПУ, 2022) Дрожча, Дар'я
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано технологію синтезу наноструктур на поверхні напівпровідників, удосконалено метод синтезу наноструктур на поверхні фосфіду індію, досліджено морфологічні властивості сформованих періодичних наноструктур на поверхні фосфіду індію, досліджено хімічний склад поверхневих шарів за допомогою EDX аналізу та запропоновано дислокаційний механізм формування нанодротів.