Емпіричне дослідження виховання культури споживання медіапродукції у дітей старшого дошкільного віку в сім’ї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Рівне: РДГУ
Анотація
Взаємодія підростаючого покоління з медіа-засобами вимагає від наукового співтовариства відповідей на питання про умови безпеки їх використання, визначення якісної медіа-продукції, формування критичного мислення тощо. Стаття присвячена актуальній проблемі вихованню у дошкільників культури споживання медіа-продукції. Головним фактором становлення культури споживання медіа-продукції особистості є соціальна група, в якій вона виховується, та цінності, які в ній панують. Тому своєчасна увага і позитивний приклад дорослих сприяють прищепленню дітям навичок грамотної споживчої поведінки. У статті подано результати анкетування батьків дітей старшого дошкільного віку щодо їхньої обізнаності з проблемою виховання культури споживання медіа-продукції у дітей, виявлення виховного потенціалу сім’ї та її можливостей щодо здійснення роботи в означеному напрямку
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семеняко Ю. Б. Емпіричне дослідження виховання культури споживання медіапродукції у дітей старшого дошкільного віку в сім’ї / Ю. Б. Семеняко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. у-ту. - Рівне: РДГУ. - 2017. - № 17 (60). - С. 316-320
Зібрання