Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та завдання курсу: практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації. У процесі досягнення цієї мети студенти мають оволодіти достатнім рівнем комунікативної компетентності, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок загального характеру, включаючи навички перекладу, реферування та анотування суспільно-політичних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кондратьєва О. М. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 10 с.