Методика навчання предмета (англійська мова і література). Модуль 7. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: є підготовка майбутніх учителів англійської мови до ефективного використання сучас-них інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі навчання. Курс наці-лений на розвиток компетенцій, необхідних для інтеграції ІКТ у навчальний процес, з метою підвищення якості освіти, залучення учнів до активного навчання та розвит-ку критичного мислення через використання цифрових ресурсів. Предметом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основами інформаційних технологій та комунікацій, їх роллю і значенням у сучасному освітньому процесі. Дисципліна охоплює вивчення методів інтеграції ІКТ у навчання мов і літератури, включаючи розробку та використання електронних освітніх ресурсів, цифрових інструментів для створення навчального контенту, а також методи використання інтернет-ресурсів для збагачення навчального процесу та розвитку комунікативних навичок учнів. Включається також розгляд питань цифрової безпеки, етики використання ІКТ у навчанні та стратегій ефективної взаємодії в онлайн-середовищі. Особлива увага приділяється формуванню у студентів умінь критично оцінювати та ефективно використовувати різноманітні ІКТ-інструменти для підвищення якості освіти та досягнення освітніх цілей.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис