Методика проведення уроків інтегрованого курсу «Мистецтво» та музичного мистецтва у ЗЗСО із застосуванням англомовного контенту : силабус на 2023-2024 навчальний рік, спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: викладання навчальної дисципліни є теоретико-методична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до практичної роботи в закладах загальної середньої освіти, оволодіння сучасними технологіями навчання мистецьких дисциплін, інноваційними формами, прийомами, методами інтеграції музичного мистецтва з іншими видами мистецтва, у тому числі й з англійською мовою, вдосконалення знань англомовної професійної термінології, умінь користуватися граматичними формами й конструкціями в усному та писемному англійському мовленні у ході проведення уроку музичного мистецтва за програмами НУШ в ЗЗСО, формування професійної компетентності вчителя. Оволодіння здобувачами вищої освіти інноваційними педагогічними технологіями, методами інтеграції музичного мистецтва з іншими видами мистецтв, у тому числі й з англійською мовою, формами, прийомами викладання музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтва»; із застосуванням англійської мови; розвиток загальних та фахових компетентностей, програмних результатів навчання здобувачів/
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис