Особливості проєктного управління у контексті інженерії програмного забезпечення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх бакалаврів з інженерії програмного забезпечення до проєктного управління, яка зумовлена необхідністю якості й надійності програмного продукту та недостатнім рівнем підготовленості молодих спеціалістів ІТ-галузі до реальної практики. Метою дослідження є питання теоретичного обґрунтування проєктного управління в контексті інженерії програмного забезпечення. На основі аналізу нормативно-правових документів, психолого-педагогічної літератури та наукових досліджень визначено основні поняття дослідження, як-то: «проєкт», «управління проєктом», «проєктне управління». Зокрема, проєкт схарактеризовано як завершений цикл продуктивної діяльності, спрямованої на отримання об’єктивного нового або суб’єктивно нового результату. Наявність невизначеностей та унікальність кожного проєкту потребує фахівців, які будуть займатись його управлінням. Зазначено, що англомовна література використовує єдиний уніфікований термін – project management. Наголошено на розумінні проєктного управління як процесі використання знань, навичок, інструментів та технік у проєктній діяльності для досягнення проєктних вимог. Проведено порівняння проєктних фаз методології Waterfall з проєктними фазами, які пропонує у своїх книгах Project Management Institute, на основі чого виявлено та сформовано декілька особливостей проєктного управління в контексті інженерії програмного забезпечення. Виокремлено компонент проєктного управління як «врегулювання проєктних обмежень: бюджету, ресурсів, ризиків, дедлайнів, якості», що відповідає фазі дизайну проєкту. Основними вимогами до якісного проєктного управління в інженерії програмного забезпечення встановлено: розуміння доменної області проєкту; знання мови програмування, стеку технології, процесів, методологій; навички проєктної діяльності, що характеризуються ургентністю виконання, стислими строками та швидким результатом; здатність до врегулювання проєктних обмежень.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Горбатюк І. Особливості проєктного управління у контексті інженерії програмного забезпечення / Ілля Горбатюк // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.267–274.
Зібрання