Національна архетипна образність у віршованих казках письменників української діаспори

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються віршовані казки письменників української діаспори, зокрема І. Багряного, Р. Завадовича, І. Наріжної та Л. Полтави. В основі аналізу теорія архетипів. У роботі архетипи розглядаються як патерни поведінки, прийнятої у культурі українців. У казках визначено такі національні архетипи: матері-Батьківщини, Визволителя, ворога. Зазначені архетипи в аналізованих художніх текстах виражаються в образах України, козачка-лицаря, дівчини-спасительки, Чародія-лиходія. Через казку письменники транслювали українські архетипні цінності юному читачу.
Опис
This article investigates verse fairy tales of Ukrainian Diaspora writers, such as I. Bagryanyi, R. Zavadovych, I. Narizhna and L. Poltava. The analysis is based on the theory of archetypes. This paper represents archetypes as behavior patterns, adopted in Ukrainian culture. The following national archetypes are defined in the fairytales: the Motherland, the Liberator, and the Enemy. The indicated archetypes in the analyzed texts are shown in the images of Ukraine, the Cossack-knight, the Girl-rescuer, and the Wizard-villain. The writers broadcast Ukrainian archetype values to the young reader by means of the fairy tale.
Ключові слова
Дитяча література, українська діаспора, архетип, казка, патерни поведінки
Бібліографічний опис
Варданян М. Національна архетипна образність у віршованих казках письменників української діаспори / Марина Варданян // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 97–102.
Зібрання