Гумор та гротеск у літературі для дітей як складові опису рецепції читача-дитини (на матеріалі казок Р. Дала «Сім‘я Дурків» та «Чудодійні ліки Джорджа»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті йдеться про особливості функціонування гумору та гротеску у творах для дітей. На прикладі двох творів Р. Дала продемонстровано сприйняття імпліцитного читача-дитини, частково подано аналіз тих складових, котрі формують його поетику сприйняття. Наголошено на специфіці змалювання середовища та героїв Р. Далом з урахуванням особливостей світосприйняття дитини.
Опис
The article interprets the function of humour and grotesque in children's literature. The implicit child-reader reception is developed and two works by R. Dahl are taken into account. The analysis of the poetics of reception components are also given. It is stressed upon Dahl's specific description of the background and the characters; the world view and world reception of the children are also taken into account.
Ключові слова
Гумор, гротеск, імпліцитний читач-дитина, поетика сприйняття
Бібліографічний опис
Панько О. Гумор та гротеск у літературі для дітей як складові опису рецепції читача-дитини (на матеріалі казок Р. Дала «Сім‘я Дурків» та «Чудодійні ліки Джорджа») / Оксана Панько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 218–225.
Зібрання