Специфіка концепту таємного тексту в пригодницькій літературі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті визначено сутність концепту таємного тексту, описано способи його реалізації у пригодницьких творах сучасної та класичної літератури. Визначено, що в сучасній пригодницькій літературі концепт таємного тексту є одним з найбільш рекрутованих, оскільки має широкі можливості для створення таємниці у творах. Також виявлено, що наявність концепту таємного тексту обумовлює специфічну сюжетну будову, особливий добір персонажів та ретельну розробку авторської інтерпретації відомих подій, творів чи навіть містифікації.
Опис
Ключові слова
пригодницька література, концепт, таємний текст, таємне, сюжет, простір
Бібліографічний опис
Колісник Г. М. Специфіка концепту таємного тексту в пригодницькій літературі / Галина Колісник // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 206–211.
Зібрання