Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення громадянської та історичної освітньої галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Сучасні події в Україні, умови постійної небезпеки вимагають орієнтації освітнього процесу на емоційно-ціннісну складову, активізації емоційно-чуттєвої сфери школярів, виховання ціннісного ставлення до себе, оточуючих, світу. Формування громадянської компетентності, власної ідентичності, активної громадянської позиції, збагачення емоційно-чуттєвого досвіду здобувачів освіти визначено завданням вивчення громадянської та історичної освітньої галузі в початкових класах. Метою дослідження є розгляд теоретичних і практичних аспектів збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення громадянської та історичної освітньої галузі. З метою виявлення стану досліджуваної проблеми використано методи аналізу наукових джерел, порівняння, систематизації та узагальнення даних. Здійснено аналіз дефініцій основних понять «досвід», «емоційний досвід», «емоційно-чуттєвий досвід». Подано розуміння поняття «емоційно-чуттєвий досвід молодших школярів» як набуту в процесі безпосередньої практичної взаємодії зі світом, сукупність уявлень, знань, умінь, навичок в емоційній сфері, що визначає систему ставлень і цінностей людини. Визначено функції емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів: ціннісну, емоційну, оцінну, мотиваційну, регулятивну. Представлено змістові компоненти емоційно-чуттєвого досвіду, послідовність його формування в молодшому шкільному віці. Окреслено основні вміння учнів із вивчення громадянської та історичної освітньої галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти. Охарактеризовано способи збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Зроблено висновок про значний потенціал уроків «Я досліджую світ» для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сухопара І. Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення громадянської та історичної освітньої галузі / Ірина Сухопара // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.122–131.
Зібрання