Методико-інклюзивна компетентність педагога професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Погляди суспільства і держави на проблеми освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я та інвалідністю з плином часу зазнавали значних змін, що було зумовлено тенденціями в політиці, особливостями соціально-економічного розвитку, рівнем освіти та медицини, цінностями суспільства і культури. Проте рушійну силу в зміні поглядів суспільства на навчання інвалідів та осіб з обмеженими можливостями здоров’я становила законодавча база держави в різні історичні епохи.
Опис
Ключові слова
інклюзивна компетентність, педагог, особи з обмеженими можливостями здоров’я, прфесійна освіта
Бібліографічний опис
Онищенко С. В. Методико-інклюзивна компетентність педагога професійної освіти / С. В. Онищенко // Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 р., м. Бердянськ) : збірник тез / за заг. ред. доц. С. В. Онищенка ; Берд. держ. пед. ун-т, каф. проф. освіти, труд. навч. та технологій. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 87–90.