Критеріально-показникова база діагностики складоритмічної структури мовлення

dc.contributor.authorБабич Наталіяua
dc.contributor.authorТичина Катеринаua
dc.date.accessioned2023-09-27T11:57:08Z
dc.date.available2023-09-27T11:57:08Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionThe article covers the issues of speech dysontogenesis related to the diagnostics of the compositional rhythmic speech structure (‘skladorhythm’) basic parameters in preschool children with motor, sensory and speech disorders. The basic ‘skladorhythm’ concept is reviewed and is interpreted by authors as a rhythmic alternation of syntagmatic constructions with different structural complexity in the speech flow, which is provided by prosodic speech components. An actual issue in skladorhythm’s parameters (movement-space-rhythm) study is the definition of indicators and criteria for their assessment. This will grant definition of the compositional rhythmic speech structure features and its state for the further effective correctional and developmental programs creation with the help of modern innovative technologies. The purpose of the article is to substantiate the criterion-indicative base of the compositional-rhythmic speech structure study in preschool children with complex disorders. In order to achieve goal of this article the basic principles of diagnostics were highlighted and the indicators of the basic skladorhythm parameters, based on the N. Bernstein's theory of movements’ construction levels, were substantiated. Four components of ‘Rhythmoruh’ were identified – level A (tone), level B (rhythm); ‘Rhythmoprostir’ – levels A, B, C (space); ‘Rhythmovymova’ – levels A, B, C, D (nominee); ‘Skladorhythm’ – levels A, B, C, D, E (expanded speech). In accordance with the defined indicators, the authors of the article have developed criteria for the assessment of these basic parameters imbalance, which can be assessed according to age features. The proposed approach to the skladorhythm’s development diagnostics and assessment in preschool children with complex disorders is innovative, because it is based on the understanding of ontogenetic patterns of the compositional rhythmic speech structure parameters mastering and allows determining their development level in a short time. Promising direction of the outlined research realization is creating technology of compositional rhythmic speech structure parameters formation in preschool children with complex disorders for the further realization of the speech compensation algorithm.en
dc.description.abstractСтаття висвітлює питання мовленнєвого дизонтогенезу, що стосуються діагностики базових параметрів складоритмічної структури мовлення (складоритму) в дітей дошкільного віку із порушеннями рухової, сенсорної і мовленнєвої сфер. Розглянуто базове поняття «складоритм», яке трактується авторами як ритмічне чергування синтагматичних конструкцій різної структурної складності в мовленнєвому потоці, що забезпечується просодичними компонентами мовлення. Актуальною проблемою в дослідженні параметрів складоритму (рух-простір-ритм) є визначення показників й критеріїв їх оцінювання. Це дозволить з’ясувати особливості та стан складоритмічної структури мовлення для подальшого створення ефективних корекційно-розвивальних програм із застосуванням сучасних інноваційних технологій. Метою статті є обґрунтування критеріально-показникової бази дослідження складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку із ООП. Для реалізації поставленої мети було висвітлено основні засади її діагностики та здійснено обґрунтування показників базових параметрів складоритму, що спиралися на теорію рівнів побудови рухів М. Бернштейна. Було виділено чотири складові “ритморух” – рівень А (тонус), В (ритм); “ритмопростір” – рівень А, В, С (простір); “ритмовимова” – рівень А, В, С, D (номінант); “складоритм” – рівень А, В, С, D, E (розгорнуте мовлення). Відповідно до визначених показників авторами статті розроблені критерії оцінювання дисбалансу зазначених базових параметрів, що можуть оцінюватися відповідно до вікових особливостей. Запропонований підхід до діагностики та оцінювання стану сформованості складоритму в дітей дошкільного віку з ООП є інноваційним, адже ґрунтується на розумінні онтогенетичних закономірностей оволодіння параметрами складоритмічної структури мовлення та дає можливість у короткий термін визначити рівні їх сформованості. Перспективними напрямами реалізації окресленого дослідження є створення технології формування параметрів складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП для реалізації подальшого алгоритму мовленнєвої компенсації.ua
dc.identifier.citationБабич Н. Критеріально-показникова база діагностики складоритмічної структури мовлення / Наталія Бабич, Катерина Тичина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 11–26.ua
dc.identifier.issn2412-9208
dc.identifier.urihttps://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1277
dc.language.isootheren
dc.publisherБердянський державний педагогічний університетua
dc.relation.ispartofseriesПедагогічні науки; 3ua
dc.titleКритеріально-показникова база діагностики складоритмічної структури мовленняua
dc.title.alternativeCriterion-indicative base of compositional rhythmic speech structure diagnosticsen
dc.typeArticleen
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Babych-Criterion-indicative-base-of-compositional-rhythmic-speech-structure-diagnostics.pdf
Розмір:
524.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання