Жанрове різноманіття на сторінках вітчизняних інформаційних агентств у період повномасштабної російсько-української війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика
Анотація
У статті проаналізовано жанрове різноманіття інформаційних продуктів сучасних інформаційних агентств (далі – ІА) України (Укрінформ, Уніан та АрміяInform), які висвітлюють події повномасштабної російсько-української війни. Актуальність дослідження зумовлена подіями російської агресії проти України, інформація про які не сходить зі шпальт світових та вітчизняних медіа. Не є винятком і інформаційні агентства, які одними з перших почали висвітлювати наслідки злочинних дій російської федерації проти українців та їхніх дітей, проти цивільної та воєнної інфраструктури України, проти пам’яток культури національного та світового значення тощо. Авторами висвітлено теоретичні основи дослідження жанрового різноманіття повідом лень інформаційних агентств, встановлено, які з них домінують. Зіставний метод є одним з ключових у роботі, адже дає можливість виявити спільні й відмінні риси у жанровому напо ненні аналізованих ІА. У результаті аналізу контенту інформагентств з’ясовано, що вони спеціалізуються на інформаційних жанрах подачі інформації, таких як замітка, інтерв’ю, зрідка – репортаж та звіт. Замітка є найпопулярнішим універсальним жанровим різновидом, оскільки чітко, коротко й лаконічно описує все те, що відбувається в Україні і дає змогу оперативно висвіт лювати події. Інтерв’ю, як інформаційний жанр, є поширеним на сторінках Укрінформу, що не є характерним для інших аналізованих інформагентств. Репортаж та звіт, ураховуючи тематику новин, практично не використовуються журналістами досліджуваних ІА. Отже, аналіз жанрового різноманіття новин інформаційних агентств періоду повномасштабної російсько-української війни дає змогу констатувати, що замітки є а й поширенішим жанром, за допомогою якого журналісти оперативно висвітлюють інформацію і доставляють її аудиторії.
Опис
Ключові слова
інформаційні агентства, інформаційні жанри, замітка, інтерв’ю, репортаж, звіт
Бібліографічний опис
Шульженко А. С. Жанрове різноманіття на сторінках вітчизняних інформаційних агентств у період повномасштабної російсько-української війни / А. С. Шульженко, Н. В. Рула // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2022. – Том 33 (72), № 4, ч. 2. – С. 288–292.
Зібрання