Реалізація проєктної технології навчання в процесі розробки колекції одягу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті обґрунтовано необхідність підготовки майбутніх викладачів до використання проєктних технологій, що є одним із шляхів підвищення професійної компетентності сучасного педагога, ефективним інструментарієм у процесі розвитку освіти, який повсякденно супроводжується введенням нових технологій, форм і методів організації навчання студентів у закладах вищої освіти. Розкрито сутність проєктної технології, яка полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів (змісту, дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів тощо), що адаптує навчально-виховний процес до структурних і організаційних вимог навчального проєктування. Виконання різноманітних проєктів, максимально пов’язаних з життєвими ситуаціями, є найкращим способом привчання до самостійної праці, стимулює пізнавальний, емоційний і моторний розвиток, ураховує потреби залежно від індивідуальних та вікових особливостей, зацікавлення, здібностей; дає змогу індивідуалізації та диференціації навчання, розвиває творче мислення, зміцнює в студентів пізнавальну мотивацію, інтегрує знання та життєвий досвід. У творчих проєктах студенти створюють виріб від ідеї до впровадження в реальність з урахуванням потреб, традицій, можливостей. При цьому всі етапи проєктування (організаційно-підготовчий, конструктивно-моделюючий, технологічний та оцінно-результативний) потребують інтелектуальної підготовки, пошуку матеріалів, інструментів, обладнання тощо. У процесі роботи над проєктом вивчаються такі стадії проєктування одягу: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проєкт, технічний проєкт, розробка технічної документації. Акцентовано, що результатом проєктно-технологічної діяльності в процесі розробки колекції одягу є моделі виробів і комплект документації, який визначає їх будову, композиційне рішення та містить усі відомості, потрібні для виготовлення робочих лекал, контролю й впровадження цих виробів. При роботі над проєктом відбувається використання інтерактивних та інформаційних технологій, методів пошуку, поєднання технологій, форм і методів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Орлова Н. Реалізація проєктної технології навчання в процесі розробки колекції одягу / Наталія Орлова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 115–121.
Зібрання