Культура мовлення та виразне читання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ: Видавець Ткачук О. В.
Анотація
Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Культура мовлення та виразне читання» й має на меті оволодіння студентами культурою мовлення та навичками виразного читання як важливою передумовою їх успішної підготовки до професійної діяльності, а також ознайомлення студентів із теоретичними аспектами культури мовлення та виразного читання, із науково-практичними позиціями, на яких ґрунтується оволодіння культурою мовлення, підведення до осмислення основних цілей та завдань вивчення курсу. Матеріали навчального посібника структуровані відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання. У ньому подані стислі змісти лекцій, плани практичних занять, система запитань і завдань для самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання для підсумкового контролю. Посібник адресовано студентам спеціальності «Дошкільна освіта».
Опис
Ключові слова
Культура мовлення, виразне читання, дошкільна освіта
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Культура мовлення та виразне читання : навчальний посібник / Л. В. Мороз-Рекотова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 222 с.