Протидія гендерному насильству в Україні: тенденції, проблеми, перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У тезах окреслено тенденції розвитку проблеми запобігання та протидії гендерному насильству в Україні. Визначено основні недоліки функціонування системи протидії даному явищу, що наголошує на необхідності забезпечення з боку держави та громадськості ефективної роботи, спрямованої на формування у населення негативного ставлення до насильницької моделі взаємовідносин, виявлення й забезпечення захисту постраждалих осіб, а також забезпечення їх повноцінного доступу до якісних медичних, правових, соціально-психологічних послуг.
Опис
Ключові слова
Гендерне насильство, суб'єкти у сфері запобігання та протидії гендерному насильству, міжвідомча взаємодія, виявлення, реагування, корекційна робота, гендерне виховання молоді
Бібліографічний опис
Михайленко Н. Протидія гендерному насильству в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / Н. Михайленко // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 квітня 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 180–181.