Клінічна психологія, етика і деонтологія : силабус навчальної дисципліни для ОПП Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти визначених освітньо-професійною програмою загальних і спеціальних (фахових) компетентностей; розуміння місця та ролі клінічної психології в розв’язанні практичних та теоретичних проблем охорони здоров’я; озброєння студентів знаннями теоретико-методологічних підходів до дослідження конкретних медико-психологічних проблем, методів дослідження в клінічній психології, особливостей взаємостосунків лікаря і хворого, функцій та специфіки роботи клінічного психолога в лікувальних закладах; формування навичок психодіагностичного обстеження в умовах клініки, розробки моделей клінічного інтерв’ю, збору даних психологічного аналізу, самостійного використання методів клінічного дослідження відповідно до розв’язуваних проблем на основі етичного кодексу; сприяння розвитку професійно-значимих властивостей, творчого відношення до професійної справи; формування системи знань з моралі, медичної етики та деонтології для подальшого належного виконання професійних обов’язків. Предметом навчальної дисципліни є оцінка психічного здоров’я, організація і проведення патопсихологічних досліджень для розуміння психічних проблем людини, розробка, проведення психологічної корекції і допомоги (психотерапія); основні принципи та категорії медичної етики та деонтології.
Опис
Ключові слова
етика, деонтологія, медична психологія, професійна етика, моделі етики
Бібліографічний опис