Специфіка існування булінгу в закладах загальної середньої освіти в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано основні складники змісту такого явища, як булінг, представлено причини існування його в умовах закладу загальної середньої освіти; розкрито теоретичні аспекти становлення та розвитку булінгу серед дітей та підлітків в Україні. Актуальність теми зумовлена тим, що означена проблема майже не вивчена в нашій країні ні з теоретичних позицій, ні з позиції практики. Явище булінгу поширене в сучасній школі, але цю проблему з тих чи інших причин замовчують, не афішують випадки знущань, її не прийнято обговорювати. Виявлено, що педагогічний колектив, дбаючи про власну репутацію, ігнорує її, а з іншого – батьки, які або вважають ситуацію цькування хорошою школою життя, або, хвилюючись за власних дітей, переводять їх до іншого навчального закладу. Проаналізовано соціально-педагогічну, психологічну проблему сучасності – булінг, розкрито сутнісні ознаки, основні причини, форми прояву цього явища; визначено основні риси булінгу; проаналізовано основні механізми його розвитку; описано рольову структуру булінгу та висвітлено наслідки для всіх учасників цього явища (для жертв булінгу, булерів, спостерігачів). Метою статті стало визначення специфіки булінгу та його попередження в умовах війни і, як результат, виокремлено основні сучасні наукові підходи щодо проявів булінгу, описано систему його попередження серед дітей та підлітків. За результатами узагальненого аналізу педагогічних, психологічних, соціологічних досліджень розкрито наукові принципи зародження та прояву булінгу; визначено наукову сутність понять: «булінг», «булінг в умовах війни»; з'ясовано сучасний рівень булінгу серед дітей; розкрито та проаналізовано теоретичні передумови поширення булінгу в сусупільстві та викремлено причини його зростання під час війни. Узагальнено основні сучасні наукові підходи щодо виникнення, поширення, зростання проявів булінгу в дитячому середовищі; визначено та показано соціально-економічні чинники, які сприяли виникненню та розвитку булінгу в заклаіу загальної середньої освіти; висвітлено передумови зародження булінгу в дитячому та підлітковому середовищі та процес його зростання як негативного стереотипу серед дітей та молоді; розкривається специфіка булінгу в період військового часу, а також шляхи його подолання. Зроблено висновки, що ефективність та доцільність попередження булінгу в умовах закладу загальної середньої освіти можливе за умови відповідних соціальних та економічних змін, а це, в свою чергу, потребує від суспільства готовності до боротьби з булінгом у молодіжному та дитячому середовищах.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Карпенко О. Специфіка існування булінгу в закладах загальної середньої освіти в умовах війни / Олена Карпенко, Юлія Донченко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1.- С.56-62.
Зібрання