Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст., порушені в працях В. Перетца. Простежується перехід до розуміння порівняльно-історичного методу лише як прийому в літературознавстві, метою якого стало соціологічне тлумачення твору.
Опис
The article deals with theoretical and methodological problems of comparative literature of the first third of the twentieth century, raised in the works of V. Peretz. Passing modulation is being following up to an understanding of the comparative-historical method only as a reception of literary criticism, which aims to become a sociological interpretation of the work.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Александрова Г. Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца / Галина Александрова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 184–192.
Зібрання