Мистецтво балетмейстера : силабус освітньої компоненти «Мистецтво балетмейстера» на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Курс є обов’язковим освітнім компонентом (навчальною дисципліною) циклу професійної підготовки здобувачів (студентів) І рівня вищої освіти (бакалавра), які навчаються за ОПП (освітньо-професійною програмою) «Хореографія». Мета дисципліни «Мистецтво балетмейстера» полягає в підготовці компетентного бакалавра хореографії, який володіє навичками створення хореографічних постановок та мистецьких проєктів, вміє застосовувати набуті знання та міждисциплінарні зв’язки в професійній діяльності, генерує креативні ідеї та дотримується правил балетмейстерської етики та академічної доброчесності.
Опис
Ключові слова
танець, методика, викладання, сольний танець, дуетний танець, народно-сценічний танець, український народно-сценічний танець, виконавська майстерність, балетмейстр
Бібліографічний опис
Мистецтво балетмейстера : силабус освітньої компоненти на 2023-2024 навчальний рік