Вербальні засоби атракції в радіопродукті для дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Процес та результат притягання одиниць мови або мовлення різних структурних рівнів на усіх мовних осях на основі спільної ознаки представлений двома версіями інтерпретації явища – системно-структурною та психолінгвістичною. Мовознавці вивчають атракцію на різних мовних рівнях, при цьому виокремлюють такі її види: фонетичну, морфемну, лексикосемантичну, фразеологічну, граматичну
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пронька М. Ю. Вербальні засоби атракції в радіопродукті для дітей / М. Ю. Пронька, І. А. Москаленко // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 81–83.