Формування наукової думки у фізичній культурі раннього періоду середньовічної патристики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Навчальний предмет «Історія фізичної культури» згідно з чинною в сучасній історичній науці періодизацією досить детально розкриває етапи та аспекти формування педагогічної думки у фізичній культурі первісного суспільства, фізичний вишкіл за часів давніх цивілізацій і в античному світі, виховання в епоху середньовіччя, формування освітянської думки нового та найновішого часів. У кожному історичному періоді людської еволюції вимоги до фізичного вишколу були аргументовані панівною релігією, рівнем економічного і соціального розвитку суспільства, національними і культурними традиціями, регіональними особливостями життя та побуту народу чи групи народів. Деякі етноси на нашій планеті існують на теренах сьогодення, а деякі зникають з лона нашої планети, але, на жаль, такою є філософія життя. І ті народи, які зараз процвітають і зберегли власну ідентичність, повинні завдячувати фізичній культурі, що протягом буремних століть дала можливість їм протистояти змінам клімату і навколишнього середовища, перемогти у чисельних війнах за незалежність, сформувати індивідуальні моральні принципи тощо. З розвитком фізичної культури формувалась і наукова думка в цій сфері, яка формувала гуманістичні підходи загальнолюдської солідарності, а разом з тим і почуття національного патріотизму. Наукова думка у фізичній культурі безкласового суспільства формувалась на теренах антропоморфної проторелігії з ініціаціями перевірки готовності всього дорослого населення до майбутніх життєвих випробовувань. Педагогіка фізичної культури античних цивілізацій підпадала під вплив політеїстичних теософських аспектів. Але ключовим нюансом цієї педагогіки був факт возвеличення людської тілесності, яка формувалася за божественною подобою. Як приклад – основи еллінської калокагатії. Зі становленням панівного становища християнської релігії на початку нашої ери відбувається і зміна ставлення апологетів релігії до краси людського тіла як до божественного творіння. То ж матеріал статті конкретизує факти, що доводять глибоке осмислення ролі фізичної культури раннього періоду середньовічної патристики.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лазоренко С. Формування наукової думки у фізичній культурі раннього періоду середньовічної патристики / Сергій Лазоренко, Андрій Леоненко, Світлана Гвоздецька, Тетяна Бугаєнко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1.- С.63-75.
Зібрання