Енергоефективність та енергозбереження : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: практичне оволодіння здобувачами вищої освіти системою сучасних методів оцінки, аналізу й планування енерговикористання, розробкою енергоощадних заходів на виробництві; побудовою програм енергозбереження, які враховують технічні чинники; ознайомлення з проблемами вибору й обґрунтування більш раціонального типу енергоносіїв, енергетичними навантаженнями підприємств; формування в студентів умінь і навичок щодо впровадження енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гуренко В. І. Енергоефективність та енергозбереження : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 9 с.