Про діяльність Навчально-логопедичної лабораторії як структурного підрозділу закладу вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
На прикладі роботи Навчально-логопедичної лабораторії Бердянського державного педагогічного університету як його структурного підрозділу з’ясовані роль та можливості закладу вищої освіти у забезпеченні практичної підготовки майбутніх вчителів-логопедів.
Опис
Using the example of the Educational Logopedic Laboratory at Berdyansk State Pedagogical University, the role and potential of a higher education institution in providing practical training for future speech therapists are explored.
Ключові слова
цифрові технології, цифрова компетентність, заклад вищої освіти, структурний підрозділ, майбутній вчитель спеціальної освіти, digital technologies, digital competence, structural division, future teacher of special education
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Про діяльність Навчально-логопедичної лабораторії як структурного підрозділу закладу вищої освіти / Г. М. Мицик, А. А. Гусак, А. С. Черепанова // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 113–115.