Психологія педагогічна : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ, Запоріжжя
Анотація
Мета: надати здобувачам теоретичні знання з психології педагогічної, сформувати практичні навички та уміння розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, психологічного аналізу занять та уроків, розвивати професійне мислення, надавати практичну допомогу в здійсненні професійного самовизначення. Завдання: ознайомити здобувачів з основними поняттями, принципами, концепціями психології педагогічної; проаналізувати особливості педагогічної діяльності і особистості вчителя, як організатора навчально-виховного процесу; розкрити психологічні закономірності процесу виховання і самовиховання; охарактеризувати психологічні основи навчання; виробити у здобувачів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис