Історія та теорія соціальної роботи : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни "Історія та теорія соціальної роботи" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". Мета курсу: ознайомлення здобувачів із історією соціальної роботи за кордоном та в Україні, теоретико-методологічними засадами розвитку соціальної роботи як науки та фаху, її особливостями в українському контексті; формування системи базових знань з фундаментальних наук; розуміння та визначення загальних підходів, стратегій втручання, методів та технологій соціальної роботи з надання практичної допомоги різним верствам населення в умовах різних соціальних інституцій. Предмет курсу: історичні та теоретико-методологічні засади виникнення, розвитку соціальної допомоги у вітчизняній та зарубіжній практиці.
Опис
Syllabus on the discipline "History and theory of social work" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
соціальна допомога, соціальна робота, моделі, методи, технології соціальної роботи, social assistance, social work, models, methods, technologies of social work
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Історія та теорія соціальної роботи : силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 5 с.