Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сецесіонізму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено проблемі впливу сецесіонізму – різновиду модернізму в літературі початку ХХ ст. – на естетичні принципи і художню практику С. Яричевського-поета, зокрема як автора ліро-епічних творів, прикметних асиміляцією міфофольклорних джерел.
Опис
The article deals with the influence of secessionism – varieties of modernism in literature of the early 20th century – on the aesthetic principles and artistic practice of C. Yarichevskiy, particularly as the author of lyric and epic works, distinctive assimilation of mythological and folkloric sources.
Ключові слова
Сецесіонізм, творча індивідуальність, фольклоризм, європеїзація, орнаментальність, синкретизм, балада, традиціоналізм, міф
Бібліографічний опис
Погребенник В. Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сецесіонізму / Володимир Погребенник // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 5–12.
Зібрання