Ідеї полікультурності та їх реалізація в освітньому середовищі закладу вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля
Анотація
Розглянуто проблему забезпечення полікультурної освіти в закладах вищої освіти. Метою статті є аналіз механізмів реалізації ідей полікультурності в освітньому середовищі закладу вищої освіти. У дослідженні розкриваються сутність полікультурної освіти, освітнього середовища, полікультурного освітнього середовища закладу вищої освіти. Акцентовано увагу на перевагах полікультурної освіти: підвищує продуктивність, сприяє пізнавальному та моральному зростанню особистості, покра щує навички творчі розв’язування проблем завдяки різним точкам зору, створює позитивні стосунки, зменшує стереотипи та упередження через взаємодію з різними людьми, оновлює життєздатність суспільства через багатство різних культур його членів. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, що висвітлює результати досліджень окремих аспектів полікультурності, покладеної в основу вищої освіти. Досліджено особливості діяльності українських та іноземних закладів вищої освіти, що сприяють розвитку полікультурної освіти студентської молоді. Найважливішими умовами реалізації полікультурної освіти у закладах вищої освіти визначено: забезпечення полікультурного потенціалу окремих навчальних дисциплін, створення мобільної моделі полікультурного освітнього середовища закладу вищої освіти (полікультурне внутрішнє (навчальне, виховне, розвиваюче, інформацій не, соціалізоване, комунікативне середовища) та полікультурне зовнішнє середовище (банк вимог роботодавців різних країн, стандарти підготовки фахівців тощо)), формування міжкультурних компетенцій та міжкультурної толерантності студентів в умовах позааудиторної діяльності, створення полікультурних класів, які охоплюють різноманітність і включають ідеї, вірування або людей з різних країн і культур.
Опис
Ключові слова
полікультурність, полікультурна освіта, вища освіта, освітнє середовище, освітнє середовище закладу вищої освіти
Бібліографічний опис
Лесик А. С. Ідеї полікультурності та їх реалізація в освітньому середовищі закладу вищої освіти / А. С. Лесик, Д. Є. Корнєєв // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2021. – № 2 (22). – С. 18– 22.
Зібрання