Структура та генезис атракції особистості періоду дорослішання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Переяслав-Хмельницький
Анотація
У тексті проаналізовано роль атракції в підлітковому віці та її вплив на міжособистісні стосунки. Висвітлено теоретичні підходи до розуміння структури атракції, зазначено важливість розгляду її як складного психологічного явища. Зроблено акцент на внутрішніх чинниках формування атракції, таких як потреби в афіліації та саморозкритті, а також визначено роль мотивів, таких як пізнавальний інтерес та прагнення отримати схвалення іншої людини. Звернено увагу на роль емоцій та когнітивної оцінки у виникненні атракції, відзначено, що процес оцінки стає шаблоном для виникнення симпатії чи відторгнення. Детально проаналізовано зовнішні чинники, такі як фізична привабливість та схожість індивідуальних характеристик, які впливають на формування атракції. Зазначено про складність та різноманітність чинників, які визначають виникнення атракції між людьми, а також вказано на необхідність подальших досліджень у цьому напрямку. Зроблено аналіз впливу схожості характеристик на формування атракції між людьми. Висвітлено, що схожість виявляється в баченні та розв'язанні життєвих ситуацій, особливо у відношенні до типу поведінки, характеру та темпераменту. Зазначено, що індивіди відчувають симпатію до тих, хто має схожі індивідуальні характеристики, і це впливає на виникнення атракції між ними. Розглянуті випадки, коли люди з різними характеристиками можуть мати схожу поведінку, що також може призводити до взаємної симпатії. Звернено увагу на позитивне впливання позитивних взаємодій та емоцій на виникнення атракції, а також визначено, що мотивація за позитивними діями грає ключову роль у формуванні емоційних зв'язків. Підкреслено важливість взаємодоповнюваності у виникненні атракції, використовуючи вислів "протилежності притягуються". Досліджено теорію доповнюваних потреб та вказано на необхідність схожих та доповнюючих характеристик для взаємної привабливості. Зроблено висновок, що певні потреби, такі як потреба в афіліації, у пошуку заступника та в саморозкритті, є ключовими для виникнення атракції серед підлітків. Підкреслено важливість дослідження цих аспектів у вивченні міжособистісних стосунків. Зазначено, що дослідження атракції в підлітковому віці залишається актуальною проблемою, яка вимагає подальших ґрунтовних та широких досліджень.
Опис
Ключові слова
атракція, когнітивна оцінка, етапи розвитку, спілкування та спільна діяльність
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Структура та генезис атракції особистості періоду дорослішання / Н. І. Сердюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 9. – С. 271–273.