Аналіз інвестиційних проєктів : силабус навчальної дисципліни для здобувачів 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, на 2023-2024 н.р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою є формування у здобувача вищої освіти системних навичок та вмінь щодо розробки, обґрунтування та аналізу інвестиційних проєктів в частині управління інвестиційним процесом з метою задоволення суспільних потреб в умовах невизначеності та обмеженості ресурсів. Предметом навчальної дисципліни є концепції, критерії та підходи, що використовуються для порівняння альтернативних проєктів та обґрунтування рішень щодо прийняття їх до реалізації. Велике значення даної дисципліни у підготовці фахівців з банківської справи пояснюється важливістю оперативного та правильного проведення аналізу інвестиційних проєктів при наданні банківських кредитів та здійсненні банками реальних інвестицій.
Опис
Ключові слова
інвестиція, інвестиційний проєкт,аналіз, життєвий цикл, бюджетування капіталовкладень, розподіл інвестиційного капіталу
Бібліографічний опис