Павло Зайцев – шевченкознавець

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена працям Павла Івановича Зайцева, в котрих науковець ґрунтовно осмислював життя та творчість Т. Г. Шевченка. Його студії були науковим запрошенням до нового прочитання біографії Шевченка, протестом проти “канонічної” ікони “співця мужицької недолі”, однією з перших спроб розполітизувати постать Шевченка, зняти з неї офіційну оболонку, показати внутрішній, живий вогонь поета.
Опис
Article is devoted to the works of Pavel Ivanovich Zaitsev, in which a scientist thoroughly contemplate the life and work of Taras Shevchenko. His studies were an invitation to research newreading of Shevchenko’s biography, protesting against the “canonical” icons “singer peasant sorrow”, one of the first attempts to expose the figure of Shevchenko remove her official envelope to show the inner, living flame of the poet.
Ключові слова
Шевченкознавство, біографія, текстологічні досліди, поетичні твори
Бібліографічний опис
Радишевський Р. Павло Зайцев – шевченкознавець / Ростислав Радишевський // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 13–24.
Зібрання