Технології покращення надання соціальних послуг в Україні в сфері зайнятості

Анотація
У статті висвітлено особливості формування ринку праці в умовах нових соціально-демографічних, суспільно-політичних та економічних процесах, що відбуваються в Україні. Окреслено проблеми його адаптації до сучасних умов, на основі чого визначено мету дослідження, яка полягає у виявленні технологій покращення надання соціальних послуг та управління процесом зайнятості населення. Для реалізації поставленої мети застосовувалися логічний і табличний метод, метод синтезу та системного аналізу.
Опис
Ключові слова
Держава, соціальні послуги, інформаційні технології, соціальні технології, соціальний супровід, зайнятість, безробіття, профілювання клієнтів
Бібліографічний опис
Тургенєва А. Технології покращення надання соціальних послуг в Україні в сфері зайнятості / Віктор Кузьмін, Анастасія Тургенєва, Ірина Демченко // Social Work and Education. – Ternopil : Vector, 2020. – Vol. 7, № 4. – С. 418¬435.
Зібрання