Формування культури мовлення майбутнього вихователя як важлива складова професійного становлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Анотація
У статті порушується проблема формування культури мовлення в майбутнього фахівця дошкільної освіти. Розглядається значення культури мовлення та роль високого рівня мовленнєвої культури в його професійній діяльності. Проаналізовано стан вивчення науковцями означеної проблеми.
Опис
The article deals with the problem of formation of speech culture of a future expert in preschool education. The importance of speech and the role of high-level speech culture in its professional activity are considered. The analysis of the state study of the definite problem by scientists is conducted.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Формування культури мовлення майбутнього вихователя як важлива складова професійного становлення / Л. В. Мороз-Рекотова // Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 4. – С. 202–205.
Зібрання