Формування культури мовлення майбутнього вихователя як важлива складова професійного становлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Анотація
У статті порушується проблема формування культури мовлення в майбутнього фахівця дошкільної освіти. Розглядається значення культури мовлення та роль високого рівня мовленнєвої культури в його професійній діяльності. Проаналізовано стан вивчення науковцями означеної проблеми.
Опис
The article deals with the problem of formation of speech culture of a future expert in preschool education. The importance of speech and the role of high-level speech culture in its professional activity are considered. The analysis of the state study of the definite problem by scientists is conducted.
Ключові слова
культура мовлення, професійна діяльність, speech culture, professional activities
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Формування культури мовлення майбутнього вихователя як важлива складова професійного становлення / Л. В. Мороз-Рекотова // Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 4. – С. 202–205.
Зібрання