Соціальна педагогіка : робоча програма на 2023 – 2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Соціальна педагогіка" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
The work program "Social pedagogy" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
соціальний педагог, соціально-педагогічна діяльність, технології соціально-педагогічної діяльності, social teacher, social and pedagogical activity, technologies of social and pedagogical activity
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Соціальна педагогіка : робоча програма на 2023 – 2024 навчальний рік для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 26 с.