Організація комплексного догляду та підтримки ВІЛ-позитивних людей (досвід громадського сектору)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті подано теоретичний аналіз епідемічного процесу як індикатору якості організації комплексного догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей; визначено ступінь досліджуваності питань державного управління у сфері соціального захисту, взаємодії з громадськими організаціями, шляхи вирішення ключових питань реалізації державної соціальної політики щодо супроводу ВІЛ-позитивних людей.
Опис
The article presents a theoretical analysis of the epidemic process as an indicator of the quality of comprehensive care and support for HIV-positive people; the degree of research of public administration issues in the field of social protection, interaction with public organizations, ways to address key issues of state social policy on support of HIV-positive people is determined.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. Організація комплексного догляду та підтримки ВІЛ-позитивних людей (досвід громадського сектору) / Катерина Петровська, Ганна Карташова // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27–28 жовтня 2021 р.) : збірник наукових статей / укладач К. В. Петровська. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 219–221.
Зібрання