Образ Шерлока Холмса як засіб розкриття культурних цінностей вікторіанської доби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Конан Дойл в оповіданнях про Шерлока Холмса відображає цінності вікторіанської культури, невтомно розмірковуючи над ними, і в цьому криється одна з найважливіших причин тривкої популярності Холмса поза власним часом, в нашу зовсім іншу епоху. Розслідування Холмса не лише ґрунтуються на культурних цінностях, але досліджують та перевіряють двоїсті нашарування міфогенних факторів: міфологізується не тільки Холмс, але й ціла вікторіанська епоха, яка з часом стала варіантом міфу про втрачений “золотий вік”.
Опис
In the article the Sherlock Holmes’s image as a way of opening the cultural values of Victorian culture is considered by the author. Holmes' investigations are besed not only on cultural values, but explore and test the dual stratification of mythological factors: not only Holmes but also the entire Victorian era, which eventually became a variant of the myth of the lost “golden age”, are mythicized.
Ключові слова
Вікторіанська доба, міф, Шерлок Холмс, парадокс, шерлокіана
Бібліографічний опис
Бугрій А. Образ Шерлока Холмса як засіб розкриття культурних цінностей вікторіанської доби / Анастасія Бугрій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 142–148.
Зібрання