Дослідження готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до неформальної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХНУ
Анотація
У тезах подано результати дослідно-експериментальної роботи щодо дослідження ступеню готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до неформальної освіти.
Опис
The theses present the results of research and experimental work on the study of the degree of readiness of future specialists in the social sphere for non-formal education.
Ключові слова
неформальна освіта, готовність, заклад вищої освіти фахівці соціальної сфери, Non-formal education, readiness, institution of higher education, specialists in the social sphere
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Дослідження готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до неформальної освіти / К. В. Петровська // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Хмельницький, 27–28 жовтня 2022 р.) / ред.колегія : Бриндіков Ю. (голова) та ін. ; МОНУ, Хмельницький нац.ун-т, каф.соц.роб. і соц.пед. – Хмельницький : ХНУ. 2022. – С.44–47.