«Ода торжественная на сдачу города Гданска» В. Тредиаковского как воплощение риторико-культурного кода ХVІІІ столетия

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Аналізується проблема дихотомії “ірреального” й “реального” в хронотопах головних героїв химерних романів О. Ільченка, Є. Гуцала та В. Шевчука. Констатується, що образи Козака Мамая, Хоми Прищепи, Івана Шевчука є трансформацією формально-жанрових масок, а хронотопи героїв формуються під впливом концептуальних положень екзистенціалізму, зокрема ідей випробування кінцевості людини, отримання трансгресивного знання як досвіду смерті шляхом порушення соціальних норм і законів. Ключовими у хронотопі є концепти “химерництво”, “бездітність”, “деміургія”.
Опис
The article deals with the analysis of the dichotomy problem of “irreal” and “real” in chronotopes of the main characters in chimeric novels by A. Ilchenko, Ye. Hutsalo and V. Shevchuk.
Ключові слова
Риторико-культурний код, панегіричний дискурс, семантичний код,, комунікативна ситуація, рефлексія
Бібліографічний опис
Волик Н. «Ода торжественная на сдачу города Гданска» В. Тредиаковского как воплощение риторико-культурного кода ХVІІІ столетия / Наталия Волик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 60–67.
Зібрання