Нейро- та патопсихологія в спеціальній освіті : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ, Запоріжжя
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Нейро- та патопсихологія в спеціальній освіті» є формування знань про поняття, закономірності тамеханізми порушення вищих психічних функцій людини. Основними завданнями вивчення дисципліни «Нейро- та патопсихологія в спеціальній освіті» є сформувати у здобувачів вищої освіти адекватні сучасному рівню психологічних знань уявлення про: - закономірності вищої психічної діяльності та якості особистості, із психічними розладами; - становлення, динамічну організацію та вікові особливості сприйняття, пам’яті, мислення, розумової здатності тощо при різних психічнихпорушеннях; - особливості ВПФ, їх взаємовплив у забезпеченні інтегративної психічної діяльності; - психологічні методи та технології дослідження порушень пізнавальних процесів, якостей та станів при різних локальних ураженнях мозку.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис