Давня українська література «в» та «поза» контекстом національної психоісторії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті обґрунтовується доречність і актуальність розгляду “давньої української літератури” в контексті національної психоісторії. Більшість спроб інтерпретації історії української літератури з позицій психоаналізу, як правило, торкаються “нового” її періоду, оминаючи давні простори нашого письменства. Проблема тут не лише у хронологічній неповноті репрезентування української літератури, з якої випадає величезний часовий період, а насамперед у оминанні надзвичайно важливого етапу трансформування художньої свідомості та психіки людини Х-ХVІІІ століття під впливом нового релігійно-світоглядного та культурного коду.
Опис
The article substantiates the appropriateness and relevance of the “ancient Ukrainian literature” consideration in the context of national psychohistory. Most attempts to interpret the history of Ukrainian literature from the standpoint of psychoanalysis touch upon the “new” period of it, ignoring the phase of immemorial history of our literature.
Ключові слова
Психоісторія, давня українська література, емблематичні механізми, код, комплекс, психотравма, стереотип
Бібліографічний опис
Солецький О. Давня українська література «в» та «поза» контекстом національної психоісторії / Олександр Солецький // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 86–94.
Зібрання